Koopvoorwaarden

Bij alle panden die via OMMI te koop worden aangeboden, wordt gewerkt met een online biedplatform.

Het betreft een vrijwillige diedingsprocedure.

De kandidaat-kopers hebben de mogelijkheid voorafgaand het onroerend goed te bezichtigen.

Om een geldig bod te kunnen uitbrengen, moet je een meerderjarige natuurlijke persoon zijn die handelingsbekwaam is of een rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersoon.

Om te kunnen deelnemen aan het biedplatform moet je je registreren met een geldig e-mailadres en geldig gsm-nummer.

De kandidaat-koper erkent voldoende informatie van de eigenaar te hebben ontvangen om hem in de mogelijkheid te stellen een geldig bod uit te brengen binnen de voorgeschreven termijn.

Elk pand heeft een richtprijs. Gedurende de biedperiode, kan elke geregistreerde gebruiker een bod uitbrengen.

Een bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld het hoogste bod + 1euro) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.

Tijdens de biedperiode zijn biedingen uitgebracht via het biedplatform van ommi-immo.be bindend gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment van het uitbrengen van het bod. Je kan als gebruiker slechts éénmaal op eenzelfde pand bieden. Denk dus goed na over jouw bod.

De eigenaar van een pand behoudt zich steeds het recht om een bod al dan niet te aanvaarden of te weigeren. M.a.w. de eigenaar bepaalt aan wie en voor welke prijs hij wil verkopen.

Biedingen kunnen onder opschortende voorwaarde(n) worden geplaatst.

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.

Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat-koper gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw bepaalde deadline een hoger schriftelijk bod uit te brengen. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.

Elke kandidaat-koper zal door de eigenaar op de hoogte gebracht worden of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.

Wanneer de eigenaar/verkoper een bindend bod van een bieder aanvaardt, komt een geldige koop tot stand en dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden binnen 7 kalenderdagen na aanvaarding van het bod, waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs betaald wordt.

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere kandidaat-koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekendgemaakt op www.ommi-immo.be

Wanneer de eigenaar een bindend bod van een bieder aanvaardt, komt een geldige koop tot stand. In dat geval zal de bieder/koper aan ommi-immo.be een aankoopvergoeding van 825,00 euro excl. 21% btw (998,25 euro incl. btw) verschuldigd zijn, voor o.a. toegang tot en gebruik van het biedplatform, begeleiding en bijstand tijdens het biedproces, gebruik en begeleiding bij het invullen van document ‘Aanbod tot aankoop’ en het compromis, ...

Ommi-immo.be zal een schadevergoeding van 2 000 euro vorderen voor gebruikers van het platform die rechtstreeks en zonder tussenkomst van ommi-immo.be een verkoopovereenkomst afsluiten.

Ommi-immo.be kan op verzoek van de eigenaar/verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

Ommi-immo.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat-koper en /of verkoper.

Een kandidaat-koper mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het moment van bieding verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en biedingsprocedure op één of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.

Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas d.d. 18 september 2017, hetwelk in artikel 66 § 2 het volgende verplicht stelt: de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque.

De verkoopovereenkomst (compromis) en de notariële akte moeten het (de) nummer(s) van de financiële rekening(en) vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overgedragen (zowel de bankinstelling als het banknummer dienen te worden vermeld) evenals de identiteit van de houders van de rekeningen.